HÖPERÖAKKA JA HÖPERÖUKKO VARAUSEHDOT

Noudatamme majoituspalvelusten tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen

palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Ehdot ovat kumpaakin

osapuolta sitovia, kun tilaus on tehty. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

VARAAMINEN JA MAKSUT

Asiakas saa tilauksesta vahvistuksen, jossa peritään samalla ennakkomaksu

varauksesta. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun

eräpäivään mennessä. Omistajalla on oikeus perua varaus, mikäli suoritusta

ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin

kuusi viikkoa ennen oleskelun alkamista, ei ennakkomaksua peritä erikseen.

Loppusuoritus tilauksesta on maksettava neljä viikkoa ennen vuokra-ajan

alkua.

PERUUTUKSET JA PERUUTUSEHDOT

Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Mikäli peruutus on tapahtunut

28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja

loppusuoritus vähennettynä peruutusmaksulla, joka on 10% varauksen

vuokrahinnasta.

Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin, veloitetaan koko vuokra. Peruutus

katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on

tullut omistajalle. Mikäli varaus peruuntuu sen vuoksi, että asiakas tai

hänen lähiomaisensa äkillisesti sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai

kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin lukuun ottamatta

peruutusmaksua, joka on 20% vuokrahinnasta. Peruutus on tehtävä

välittömästi ja peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai

muu luotettava selvitys kahden viikon kuluessa peruutuksesta. Peruutus on

tehtävä ennen vuokra-ajan alkua. Mikäli asiakas muuttaa varauksen

ajankohtaa, pidetään sitä tilauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

OMISTAJAN OIKEUS PERUA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majoure, voi omistaja perua

varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra takaisin.

Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan on omistajalla

oikeus perua varaus.

AVAINTEN LUOVUTUS

Avaimen saa maksettuja kuitteja vastaan. Mökin avain luovutetaan

asiakkaalle hänen viimeistään edellisenä päivänä ennen vuokra-ajan

alkamista huolitsijan kanssa puhelimitse sovittuna arvioituna

saapumisajankohtana. Huolitsija Kiinteistövirkut, Myllyjoentie 2, 99130

SIRKKA puhelinnro on 0108 350 300, (tai 0400-674 464).

OLESKELU MÖKISSÄ / HUONEISTOSSA

Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12.

Vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto, lämmitys, valaistus ja takkapuut.

Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, pyyhkeet.

Siivouksen suorittaa aina Kiinteistövirkut Oy

HENKILÖMÄÄRÄ

Mökkiä ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu, myöskään

teltan, asuntoauton tai - vaunun käyttö mökin tontilla ilman omistajan

lupaa on kielletty.

VAHINGOT JA VALITUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille tai sen irtaimistolle

aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Varustukseen ja kuntoon

liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden

ilmaannuttua jo loman aikana huolitsijalle. Mikäli asiaan ei tule

korjausta, asiakkaan tulee ottaa yhden vuorokauden sisällä yhteys

omistajaan, puh. numeroon 040-7369150 tai 050-5606111.

Mikäli asia ei tule vieläkään korjatuksi, tulee asiakkaan tehdä

kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten omistajalle viikon

kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiassa

ei päästä yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian

kuluttajavalituslautakuntaan käsiteltäväksi. Oikeudet hinnanmuutoksiin

pidätetään.